Inhoud

PROGRAMMA CONGRES ‘ACADEMICS MEET PRACTITIONERS’

New Public Leadership and performance


1.    DATUM

17 November 2016


2.    PLAATS

OFO/IFA,  gebouw, Brussel
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), WTCIII building, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.


3.    ORGANISATIES

•    Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, School voor Social Profit en Publiek Management;
•    Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement;
•    Opleidingsinstituut Federale Overheid, Brussel
•    Politie Stad Gent


4.    TITEL
Leadership, leidinggeven en Performance in social profit en publieke organisaties.


5.    CONTEXT
Vandaag hebben we het vaak over leadership binnen organisaties. Uit onderzoek blijkt dat de rol van de leidinggevende en het leiderschap essentiële factoren zijn die de performantie en het welbevinden van medewerkers bepalen.
Veel organisaties staan voor de uitdaging om leiderschap concreet gestalte te geven in hun organisatie. Vaak gaat het om de combinatie van aandacht en motivatie van medewerkers, een duidelijk en performantie gericht HRM en beïnvloedende factoren zoals teammanagement, empowerment en respect ten aanzien van de medewerkers.


6.    DOELSTELLING
Het congres wil een antwoord formuleren op bovenstaande vraag.
•    Wat is de betekenis van leiderschap in een organisatie?
•    In welke mate kan leidinggeven de performantie van de medewerkers beïnvloeden?
•    Wat zegt de HRM literatuur en het wetenschappelijk onderzoek over leiderschap en leidinggeven?
•    Welke goede praktijken bestaan er op dit moment om tot een performant leiderschap te komen?
•     Wat is de rol van HRM in het creëren van een unieke combinatie tussen leiderschap, leidinggeven en performantie