Opleiding Postgraduaat Cultuur- en Kunstmanagement

Soort opleiding

Postgraduaat
 
 

Certificaat

Getuigschrift postgraduaat Cultuur- en Kunstmanagement  
 
 

Organisator en locatie

Universiteit Gent

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 

Campus Mercator - Henleykaai 84, 9000 Gent

info@sspm.be
 
 

Doel en inhoud

Verwerven van kennis en een integraal inzicht in de culturele en kunstensector, alsook het aanleren van managementtechnieken en het trainen van managementvaardigheden.
 
 

Overzicht van de modules

 

Basisinzichten

 

Inleiding kunst- en cultuurmanagement (4stp)

Strategisch cultuurmanagement (5stp)

Cultuurbeleid (4stp)

Marketing en communicatie in de culturele sector (4stp)

 

Keuzevakken

 

Financieel management (5stp)

Personeel en organisatie (5stp)

Begeleiden van veranderingsprocessen (3stp)

Facilitair management (3stp)

Kwaliteitsmanagement (4stp)

Leidinggeven en teammanagement (5stp)

Organisatie van de werkprocessen (3stp)

Sociale vaardigheden en besluitvorming (4stp)

Projectmanagement (3stp)

Intern communicatiemanagement (3stp)

Marketing en externe communicatie (4stp)

 

Een volledig programma omvat 20 studiepunten, waaronder 17 verplichte studiepunten (de basisvakken) en 3 te kiezen studiepunten.

Elk vak is ook apart te volgen.

Conservatorium en KASK

Het postgraduaat is gegroeid uit de navorming Cultuur- en Kunstmanagement die gedurende 9 jaar succesvol gelopen heeft. De opleiding is een initiatief van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent, Conservatorium en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

In de loop van de jaren is gebleken dat het welslagen van een degelijke opleiding en het kunnen voorleggen van een getuigschrift een groot pluspunt is voor de deelnemer die wenst tewerkgesteld te worden in de culturele sector. Doelgroep 

  • Managers en leidinggevenden in de culturele en de kunstensector
  • Pas afgestudeerden met duidelijke affiniteit voor de culturele sector

 
 

Studieduur en -omvang

20 studiepunten. Dit kan op 1 jaar gevolgd worden of gespreid over meerdere jaren. 20 studiepunten komen overeen met 20 volledige lesdagen.

 

 

Begin van de lessen

29 september 2016.
Inschrijven kan vanaf 1 juli 2016.

 
 

Inschrijvingsgeld

Het studiegeld bedraagt €120 per studiepunt + een eenmalige administratieve kost van 230 euro per academiejaar.
Hierin zijn boeken en cursussen inbegrepen. Voor het residentieel seminarie van Sociale Vaardigheden, komt er een meerkost van €30 bij.

 

Toelatingsvoorwaarden 

Master of bachelor mits relevante ervaring.

Intakegesprek waarin gepeild wordt naar motivatie en opleidingsbehoeften.

 

 

Contact 

 

info@sspm.be