24 en 31 januari 2018

Vorming: Opmaak van een strategisch beleidsplan


Uur:
9.00 tot 17.00
Lesgever(s):
Prof. dr. Sebastian Desmidt (Universiteit Gent)
Prijs:
€490 (lesmateriaal en lunch inbegrepen)
Locatie:
Universiteit Gent,
Campus Mercator, gebouw G,
Henleykaai 84,
9000 Gent
Lokaal G1.019
Programma:

De inschrijvingen kunnen vervroegd afgesloten worden

 
         


14 februari 2018

Vorming: DNA van een klantgerichte organisatie


Uur:
9.00 tot 17.00
Lesgever(s):
Dhr. Tom Vandooren (Zaakvoerder Quest-it)
Prijs:
225 euro (catering en lunch inbegrepen)
Programma:De vorming is volzet.

Wie op een reservelijst wil, kan een mail sturen naar Geert.depauw@ugent.be

 


Klantgericht organiseren


Nu social profit zich de voorbije decennia het efficiëntie- en kwaliteitsdenken eigen maakte, lijkt een nieuwe uitdaging op te doemen. Klantgerichtheid lijkt het nieuwe toverwoord, ondersteund door tal van maatschappelijke evoluties: vermarkting en commercialisering, de mondige burger die zich als klant ziet, persoonsvolgende financiering, …


Maakt ook social profit – net als in een door service oververzadigde profit-wereld – de overstap naar een belevingseconomie, waar niet enkel de efficiëntie en kwaliteit van het product of het proces doorslaggevend is, maar ook het “gevoel” die we oproepen bij gebruikers? Wat als OCMW’s, besturen, ziekenhuizen, … “fans” zouden hebben? Wat als we ook in standaardprocessen het gevoel van maatwerk zouden kunnen leveren?


Klantgericht denken en organiseren heeft als doelstelling om – naast efficiënte en kwaliteitsvolle service – ook banden te smeden met klanten. In social profit niet zozeer om terugkerende klanten en financiële winst na te streven, maar omdat in zorg, onderwijs, welzijn, … de band net het verschil maakt.


In deze vorming vertrekken we vanuit de strategische keuze die inzetten op klantgerichtheid is, en waarom u die al dan niet zou maken. We verkennen de implicaties die deze keuze heeft op organisatorische processen, medewerkersbeleid, leiderschap en kwaliteitszorg. We doorlopen de weg van missie en visie naar de ervaring van de klant, en staan daarbij stil bij klantbeloftes, cultuur en structuur, delivery points, het onderscheid tussen frontstage en backstage, …


 

         


14 maart 2018

Vorming: Workloadmeting in de social profit en publieke sector


Uur:
9.00 tot 17.00
Lesgever(s):
Dhr. Tom Vandooren (Zaakvoerder Quest-it)
Prijs:
225 euro (catering en lunch inbegrepen)
 
         


18 april 2018

Vorming: De HRM Cockpit


Uur:
9.00 tot 17.00
Spreker(s):
Prof Dr. Alex Vanderstraeten
Prijs:
225 euro (catering en lunch inbegrepen)
Locatie:
Universiteit Gent,
Campus Mercator, gebouw G,
Henleykaai 84,
9000 Gent
Lokaal G1.19
Programma:

De inschrijvingen kunnen vervroegd afgesloten worden


Deze vorming kan maar voor een beperkte groep gegeven worden, wegens interactie met de cursisten.

DE HRM COCKPIT.

De HRM cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM. Door dit instrument kunnen organisaties een strategische keuze maken voor het inzetten op HRM beleid en systemen die bijdragen aan een duurzame relatie tussen medewerker en organisatie (People), met het oog op het behalen van duurzame resultaten (Performantie) en met respect voor de omgeving van de organisatie (Planet).

Deze vorming is een handige bijdrage om de HRM Cockpit toe te passen in de organisatie, of geïnteresseerden vertrouwd te maken met de HRM Cockpit.


         


20 juni 2018

Vorming: Stakeholdermanagement


Uur:
9.00 tot 17.00
Lesgever(s):
Dhr B. George
Prijs:
225 euro (catering en lunch inbegrepen)
Locatie:
Universiteit Gent,
Campus Mercator, gebouw G,
Henleykaai 84,
9000 Gent
Lokaal G1.019