stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement – een “must” in moderne publieke en social profit organisaties.

Artsen liggen in conflict met het ziekenhuismanagement, politieagenten vinden dat centraal beleid hun activiteiten hindert, buurtcomités willen gehoord worden in hun gemeente, plannen worden weggelachen door “praktijkmensen”… . Wellicht is bovenstaande ook herkenbaar in uw organisatie. Na decennia van “Nieuw Publiek Management”-hervormingen focussen veel publieke en social profit organisaties op plannen, meten, indicatoren, prestatie etc. Deze interne en prestatiegerichte focus vergeet soms dat elke organisatie uit een kluwen van relaties bestaat – relaties waar gedrag van mensen primeert. In de cursus “stakeholdermanagement” willen wij de kennis en competenties aanreiken om valkuilen van Nieuw Publiek Management te vermijden. De cursus bevat een algemeen deel rond stakeholdermanagement waar de focus ligt op het identificeren en betrekken van stakeholders. Vervolgens gaan we dieper in op één soort stakeholder, namelijk de professional (bv. artsen, politieagenten, professoren, leerkrachten…) en hoe we ervoor kunnen zorgen dat deze cruciale actoren niet vervreemd raken van het beleid van de organisatie. De eendaagse opleiding is dus als volgt opgesplitst:

Algemeen - Wie betrekken we in ons managementproces (voormiddag)?

·        Wat is het belang van stakeholderbetrokkenheid in publieke en social profit organisaties?

·        Welke soorten stakeholders kunnen we onderscheiden?

·        Hoe maken we een onderbouwde keuze maken over wie we betrekken in ons managementproces en hoe we deze persoon of groep betrekken?

Specifiek - Hoe vermijden we beleidsvervreemding van professionals (namiddag)?

·        Wat is nu net beleidsvervreemding van professionals?

·        Wat zijn de verschillende dimensies en gevolgen van beleidsvervreemding?

·        Hoe kunnen we beleidsvervreemding “managen” en vermijden?

De cursus “stakeholdermanagement” is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten in het domein van publiek management. Naast deze inzichten is het voornamelijk een cursus waar deelnemers aan stakeholdermanagement moeten “doen”. Modellen en instrumenten worden uitgelegd en besproken en de deelnemers dienen vervolgens zelf aan de slag te gaan en deze effectief te gebruiken.

Na het volgen van deze cursus is de cursist in staat om (a) op een wetenschappelijk onderbouwde manier het belang van stakeholdermanagement uit te leggen in zijn/haar organisatie, (b) instrumenten te gebruiken om stakeholders te identificeren en te betrekken in managementprocessen en (c) in te schatten of beleidsvervreemding bij professionals een issue is in zijn/haar organisatie en een verbetertraject voor te stellen.

 

Over de docent:

 

Dr. Bert George is universitair docent publiek management aan de Erasmus University Rotterdam – wereldtop inzake economie, management en bestuurskunde. Hij doceert strategie, organisatie en management in diverse bestuurskundige opleidingen en doet onderzoek naar de gedragsmatige kant van managementprocessen in publieke organisaties. Bert is doctor in de toegepaste economische wetenschappen (Universiteit Gent). Hij publiceerde reeds over publiek management thema’s in diverse (inter)nationale tijdschriften en won verschillende prijzen met zijn onderzoek. Bert werkte in zijn onderzoek samen met o.a. de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO). Hij trainde reeds verschillende ambtenaren op middel en senior management niveau. Voor meer informatie: https://bertgeorge.com