Docenten

Alex Vanderstraeten

is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Daar doceert hij onder meer Strategisch Human Resource Management en Organisatieleer. Daarnaast is hij programmadirecteur van de School voor Social Profit en Publiek Management.Alex.Vanderstraeten@UGent.be

Bert Anciaux
is doctor in de Pedagogische Wetenschappen (Richting Agogische Wetenschappen), advocaat en senator. Hij doceert Cultuur- en Kunstbeleid. Hij was van 1999 tot midden 2009 minister van Cultuur, Jeugd en Sport in de Vlaamse regering en minister van mobiliteit en sociale economie in de Federale regering. 
 


AncBert@gmail.com

Mieke Audenaert

is als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en aan de School voor Social Profit en Publiek Management van de Universiteit Gent. Ze doceert onder meer Competentiemanagement en Strategisch HRM. Haar onderzoek gaat over Human Resource Management en constructieve werkrelaties.Mieke.Audenaert@UGent.be

Adelien Decramer

is docent Performantiemanagement, Publiek Management en Organisatiemanagement bij Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Daarnaast doceert ze aan de School voor Social Profit en Publiek Management en voert ze onderzoek naar performantiemanagementsystemen en de implementatie van management in social profit en publieke organisaties.Adelien.Decramer@UGent.be

Sebastian Desmidt

 

is docent Strategisch Management aan Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Tevens doceert hij aan de School voor Social Profit en Publiek management. Zijn onderzoek spitst zich toe op de effectiviteit en organisatorische impact van strategische management instrumenten en de communicatie en implementatie van strategische doelstellingen. 

 Sebastian.Desmidt@UGent.be

Amy Van Looy

 

is docent en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Tevens is ze docent aan de School voor Social Profit en Publiek Management. Ze doceert onder meer vakken zoals Business Process Management en Creating Value Using Social Media. Haar onderzoek focust zich op de maturiteit en vaardigheidsgebieden van bedrijfsprocessen en de bijbehorende performantieverbeteringen in zowel private als publieke organisaties.

 Amy.Vanlooy@UGent.be

Fred Dhont

Fred Dhont is directeur van Socius, het Steunpunt Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.
Hij is gastdocent bij de school voor Social Profit en Publiek Management. In het Postgraduaat cultuur en kunstmanagement doceert hij strategisch management samen met Dries Sel.fred.dhont@socius.be

Bram Doolaege

is gastdocent aan de Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent, waar hij aan de slag gaat rond persoonlijke verandering en organisatieverandering. Ook binnen bedrijven gaat Bram rond deze thema’s aan de slag met pragmatisch advies en no nonsense opleidingsopdrachten. Tot slot is hij partner van Streetwize, een initiatief dat de Mobiele School VZW wil zelfbedruipend maken.Bram@Notrick.be

Bert George

Dr. Bert George is universitair docent publiek management aan de Erasmus University Rotterdam – wereldtop inzake economie, management en bestuurskunde. Hij doceert strategie, organisatie en management in diverse bestuurskundige opleidingen en doet onderzoek naar de gedragsmatige kant van managementprocessen in publieke organisaties. Bert is doctor in de toegepaste economische wetenschappen (Universiteit Gent). Hij publiceerde reeds over publiek management thema’s in diverse (inter)nationale tijdschriften en won verschillende prijzen met zijn onderzoek. Bert werkte in zijn onderzoek samen met o.a. de Wereldbank en de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO). Hij trainde reeds verschillende ambtenaren op middel en senior management niveau. Voor meer informatie: https://bertgeorge.comgeorge@fsw.eur.nl

Stijn Goeminne

is docent Economie bij Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Opleiding Handelswetenschappen. In de Master Bestuurskunde & Publiek Management doceert hij bovendien Financieel Management bij de overheid. In de School voor Social Profit en Publiek Management doceert hij eveneens Financieel Management.Stijn.Goeminne@UGent.be

Dirk Hanssen

doceert de thema's resultaatgericht ondernemen en personeelsevaluatie in het vak Personeel & Organisatie van de postgraduaatsopleidingen. Dirk was 39 jaar professioneel actief in het personeels- en organisatiemanagement in verschillende rollen, hoofdzakelijk in non profit organisaties in Nederland.Diederik.Hanssen@telenet.be

Rudy Pieters

is communicatiecoach met een zwak voor digitale media. Vandaag is hij directeur van Publiek Centraal, dat organisaties en overheden traint en coacht, zowel online als offline, om hun publiek echt te bereiken. Hij geeft les in het vak Marketing en Externe Communicatie en in het vak Interne Communicatiemanagement van de postgraduaatsopleidingen.Rudy@PubliekCentraal.be

Dries Sel

doceert sedert twee decennia Strategisch Management en Strategisch Cultuur- en Kunstmanagement aan de Universiteit Gent en de Hogeschool Gent. Hij heeft een ruime ervaring als algemeen directeur, zowel op het vlak van algemeen strategisch management als op het vlak van cultuurmanagement.Dries.Sel@skynet.be

Greet Van Hoye

is docent Human Resource Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Haar onderzoek richt zich op de instroom van menselijk kapitaal in organisaties, waarbij strategisch rekruteren en selecteren centraal staan.Greet.VanHoye@UGent.be

Piet De Backer

was medeoprichter en jarenlang opleidingshoofd van de PBA (Professionele Bachelor) Facilitair Management aan ODISEE (voorheen KaHo Sint-Lieven). Hij verzorgt samen met enkele gespecialiseerde collega's en gastsprekers de module Facilitair Management binnen de postgraduaatsopleidingen.piet.de.backer@scarlet.be

Saskia Westerduin

is docent aan KASK/School of Arts, Hogeschool Gent. Daar doceert zij o.a. het vak communicatie en houdt zich bezig met het designmanagement van de vakgroep Design en Vormgeving. Daarnaast verzorgt zij de module 'marketing en externe communicatie' aan de School voor Social Profit en Publiek Management.

 


Saskia.Westerduin@HoGent.be

Thomas Van Waeyenberg

is verbonden als doctoraal onderzoeker aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent. Zijn onderzoek focust op Employee Performance Management. Hij doceert onder meer Performance Management en Organisatie Management aan Universiteit Gent. 

 Thomas.VanWaeyenberg@UGent.be