Docenten

Amy Van Looy

 

is docent en wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Universiteit Gent. Tevens is ze docent aan de School voor Social Profit en Publiek Management. Ze doceert onder meer vakken zoals Business Process Management en Creating Value Using Social Media. Haar onderzoek focust zich op de maturiteit en vaardigheidsgebieden van bedrijfsprocessen en de bijbehorende performantieverbeteringen in zowel private als publieke organisaties.

 Amy.Vanlooy@UGent.be

 

Prof. dr. Amy Van Looy is verbonden aan Universiteit Gent en de School voor Social Profit en Publiek Management. Voordien werkte ze als IT consultant op grote e-government projecten, en behaalde ze eerder een diploma als Master in de Politieke Wetenschappen. Ze doctoreerde aan Universiteit Gent rond Business Process Maturity, meer bepaald deed ze een vergelijkende studie van maturiteitsmodellen die gebruikt kunnen worden om de processen (of werkwijze) te verbeteren in publieke en private organisaties. Rond dit thema schreef ze verscheidene artikels en hoofdstukken. Haar huidig onderzoek focust op de ontwikkeling van een procesmaturiteitstheorie, onder meer door haar doctoraatsresultaten te linken aan bedrijfsresultaten en return on investment. Andere onderzoeksinteresse gaat uit naar procesintegratie en procesmodellering. Haar onderzoeksinspanningen werden reeds meermaals gepubliceerd in academische tijdschriften.