missie

 'Op het domein van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en netwerking streven naar de professionalisering en de performantie van de social profit sector.'

 
Voor wie?
Daartoe richten wij ons op de social profit sector in de ruime zin van het woord (onderwijs, welzijns-, gezondheids- en socio-culturele organisaties), maar ook op publieke organisaties die in aanraking komen met typische social profit domeinen.