de HRM cockpit

De HRM cockpit is een instrument en methodologie voor het bepalen van de kritische succesfactoren op weg naar een duurzaam HRM. Door dit instrument kunnen organisaties een strategische keuze maken voor het inzetten op HRM beleid en systemen die bijdragen aan een duurzame relatie tussen medewerker en organisatie (People), met het oog op het behalen van duurzame resultaten (Performantie) en met respect voor de omgeving van de organisatie (Planet).
Deze vorming is een handige bijdrage om de HRM Cockpit toe te passen in de organisatie, of geïnteresseerden vertrouwd te maken met de HRM Cockpit.
 

 het  boek

 

 het werkboekje

 

 de presentatie