Strategisch Management

Strategisch Management. Een handboek voor de Publieke Sector is een handboek dat overheidsmanagers, masterstudenten en consultants die zich willen voorbereiden op een leidinggevende of adviserende functie in publieke organisaties de benodigde begrippen, modellen en theorieën aanreikt. Deze inzichten stellen hen vervolgens in staat om de strategische en organisatorische dimensies van publieke organisaties op een succesvolle wijze gestalte te geven.

 

Deze webstek stelt zich tot doel om complementair met het handboek bijkomende informatie en voorbeelden te verschaffen.

Relevante cases, voorbeelden en informatie die we detecteren stellen we via dit kanaal met plezier ter beschikking aan iedereen die interesse heeft in strategisch management in de publieke sector.
 
 
Prof. dr. S. Desmidt

Prof. dr. A. Heene