Strategie in de praktijk

Het handboek verschaft aan studenten, managers en consultants een grondige theoretische onderbouw inzake klassieke en moderne benaderingen van strategische management in publieke organisaties. De grootste uitdaging schuilt echter in de vertaling van deze modellen en theorieën naar een efficiënt en effectief planningsproces. Bijgevoegd werkboek wil hier een eerste aanzet toe geven. Via gerichte vragen nodigt het werkboek uit om kritisch te reflecteren over de eigen organisatie. Bovendien vormt de bijgevoegde presentatie een instrument om van deze denkoefening een collectieve inspanning te maken.

Link naar het werkboek.

Link naar de presentatie Strategisch Management.